Wednesday, October 27, 2010

အခန္း ( ၅ )

အင္တုံ
အခန္း ( ၅ )
(ထြ ၃၀း၁၇-၂၁)
“ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႀကီးခင္ဗ်ာ-ကၽြန္ေတာ္မသိလို႔ ေမးပါရေစ။
ဟိုနားက လူတစ္ေယာက္ သူ႔ရဲ႔ ေျခ လက္ေတြကို ဘာျဖစ္လို႔ ေရနဲ႔ေသခ်ာ ေဆးေနရတာလ”ဲ
ေၾသာ္ - အဲ့ဒါလား ကဲ . . . သူ႔ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္လိုက္စမ္း၊ သူ၀တ္ထားတဲ့ ၀တ္ရုံ အျဖဴနဲ႔ ပန္းထိုးထားတဲ့
ခါးစည္းကိုၾကည့္ရင္ သူလည္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္တစ္ပါးဆိုတာ သိႏိုင္တယ္။ သန္႔ရွင္းရာဌာနထဲကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္တဲ့
ယဇ္ပုေရာဟိတ္ပ ဲ ၀င္ခြင့္ရိွတာမ ို႔ မ၀င္ခင ္ အခုလိုအရင ္ ဆုံး ေဆးေၾကာရတယ”္ ။